Administrativt

Info om administrative forhold i BCO.


Sammendrag For aktivitetsperioden 01.01.2023 til 31.12.2023 har BaseCamp Os hatt 82 betalende medlemmer. Resultatet for perioden er et overskudd på 7.705 kr og foreningen besitter en positiv egenkapital på 127.053 kr. Styrets sammensetning Styret har i perioden bestått av ti medlemmer herunder styreleder, økonomiansvarlig, daglig leder og syv styremedlemmer. Denne […]

Årsberetning Basecamp Os 2023


Sammendrag For aktivitetsperioden 01.01.2022 til 31.12.2022 har BaseCamp Os hatt 96 betalende medlemmer. Resultatet for perioden er et overskudd på 1.071 kr og foreningen besitter en positiv egenkapital på 119.348 kr. Styrets sammensetning Styret har i perioden bestått av ti medlemmer herunder styreleder, økonomiansvarlig, daglig leder og syv styremedlemmer. Denne […]

Årsberetning Basecamp Os 2022


Sammendrag For aktivitetsperioden 01.01.2021 til 31.12.2021 har BaseCamp Os hatt 90 betalende medlemmer. Årene 2020 og 2021 har vært litt annerledes enn andre år pga. COVID-19. I 2021 ble det gjennomført kun 5 aktiviteter (i 2020 ble det gjennomført 7). Resultatet for perioden er et underskudd på 6.577 kr og […]

Årsberetning Basecamp Os 2021
I kveld ble generalforsamling 2020 gjennomført. Les protokoll vedlagt. Nytt styre: Styreleder: Anders HortenDaglig leder: Eirik Nyjordet BækkenØkonomiansvarlig: Heine Trahaug Sør-ReimeStyremedlem: Andreas Rise HaukøStyremedlem: Even LigårdStyremedlem: Elise OshaugStyremedlem: Marit ØstvangStyremedlem: Magnus LøvikStyremedlem: Vemund HortenOs Ungdomsråd representant: Miriam Heidtmann

Protokoll generalforsamling 2020


Sammendrag For aktivitetsperioden 01.01.2019 til 31.12.2019 har BaseCamp Os hatt 100 betalende medlemmer. Det er gjennomført 8 arrangement/tiltak i perioden. Resultatet for perioden er et «planlagt» underskudd på 55.493 kr og foreningen besitter en positiv egenkapital på 94.873 kr. Styrets sammensetning Styret har i perioden bestått av åtte medlemmer herunder […]

Årsberetning Basecamp Os 2019Sammendrag For aktivitetsperioden 01.01.2018 til 31.12.2018 har BaseCamp Os hatt 137 betalende medlemmer. Det er gjennomført 9 arrangement/tiltak i perioden. Resultatet for perioden er 7.721 kr og foreningen besitter en positiv egenkapital på 150.366 kr. Styrets sammensetning Styret har i perioden bestått av åtte medlemmer herunder styreleder, økonomiansvarlig, daglig leder […]

Årsberetning Basecamp Os 2018


Sammendrag For aktivitetsperioden 01.08.2017 til 31.12.2017 har BaseCamp Os hatt 98 betalende medlemmer (familiemedlemskap regnes som 3). Det er gjennomført 9 arrangement i perioden. Resultatet for perioden er 1392 kr og foreningen besitter en positiv egenkapital på kr 142.645. Av aktiviteter er det gjennomført et bredt tilbud for medlemmene. Aktivitetsuka […]

Årsberetning Basecamp Os 2017