Årsberetning Basecamp Os 2017


Sammendrag

For aktivitetsperioden 01.08.2017 til 31.12.2017 har BaseCamp Os hatt 98 betalende medlemmer (familiemedlemskap regnes som 3). Det er gjennomført 9 arrangement i perioden. Resultatet for perioden er 1392 kr og foreningen besitter en positiv egenkapital på kr 142.645.

Av aktiviteter er det gjennomført et bredt tilbud for medlemmene. Aktivitetsuka 2017 står som foreningens hovedarrangement med god oppslutning og et bredt spenn i type aktiviteter. Lagringscontainer er ferdigstilt og utstyr for forbedring av aktivitetstilbudet er handlet inn. Styret har på den administrative siden gjennomført tre styremøter. Det administrative arbeidet har hatt fokus på å innføre nytt regnskapssystem og videreutvikle: hjemmeside, spot-beskrivelser, økonomiske søknader, kontakt med andre lokalforeninger, samt å fronte foreningen lokalt og på sosiale medier.

Styrets sammensetning

Styret har i perioden bestått av sju medlemmer med styreleder, økonomiansvarlig, daglig leder og fire styremedlemmer. Denne sammensetningen har fungert godt, men det er fremdeles en utfordring å samle samtlige til styremøter i en ellers travel hverdag. Styret må i større grad legge til rette for å inkludere medlemsmassen i planlegging og gjennomføring av arrangementer og dugnader. Dette vil videre avlaste styret som pr nå bærer mye av belastningen for å gjennomføre samtlige aktiviteter.

Medlemmer

BCO har hatt noe tilvekst i medlemsmassen og passert 1000 likes på Facebooksiden. Hjemmesiden har gjennomsnittlig 250 besøk i måneden. Styret har siden sist årsmøte fordelt ansvar på styremedlemmene i å følge opp ulike sosiale medier og dermed skape mer blest rundt foreningen. Styret besluttet også i perioden å benytte seg av et regnskapsprogram som vesentlig forenkler jobben med å behandle foreningens utgifter og sende ut faktura for betaling av medlemskontingent.

Økonomi

BCO har i perioden gått over til regnskapssystemet Visma eAccounting for å få et mer oversiktlig verktøy for økonomistyring, samt lette arbeidet med vedlikehold av medlemsregister. Med bakgrunn i dette er egenkapital justert til å også inkludere anleggsmidler, noe som er grunnen til stor differanse fra forrige årsmøte. BCO har i perioden fått utbetalt resterende midler (54.000 kr)fra søknad til Hedmark Fylkeskommune. Resterende 7.700 kr i inntekter stammer fra medlemskontingent, utleie av utstyr, salg av klær og egenandel ifm. arrangerte kurs. På utgiftssiden er de store posten utgifter ifm. Aktivitetsuka 2017, samt ferdigstilling av lagringslokale. I tillegg er det investert i utstyr til bruk under arrangementer.

Foreningen sitter etter perioden med en positiv egenkapital på kr 142.645 kr, hvorav 59.557 er bundet egenkapital i eiendeler og resterende 83.088 kr er omløpsmidler. Foreningen har opparbeidet seg en solid egenkapital og har god økonomi og styret vurderer dette til å være et godt økonomisk utgangspunkt for 2018. Styret ønsker å fremheve at foreningen er sårbar for endringer i tilskuddene fra Hedmark Fylkeskommune da dette er foreningens hovedinntektskilde. Ved reduksjon eller bortfall av denne må aktivitetsnivå/ambisjonsnivå reduseres eller annen inntektskilde må fremskaffes.

For detaljer se vedlagt balanserapport og resultatrapport.

Utstyr

Foreningen har i perioden investert i en iglo-mal som skal brukes til å etablere snøigloer på skihyttene i Os kommune. I forkant av investeringen ble interessen for dette undersøkt blant driverne av de ulike skihyttene. Utover dette er det ikke gjort investeringer i perioden bortsett fra ferdigstilling av foreningens lagringslokale i form av en innredet container. Dette har i vesentlig grad lettet arbeidet med administrasjon av utstyret, samt forhåpentligvis gjort utstyret mer tilgjengelig for våre medlemmer.

Aktiviteter

Aktivitetsuka 2017

Dag 1: Tur til Elgpiggen

11 deltagere pluss flere fra styret deltok på tur til Elgpiggen. Været var nok en årsak til såpass lav deltagelse. På tross av dette var det en veldig bred representasjon av deltagere i alder og aktivitetsnivå. Yngste deltager var 1 år og eldste 60. Det ble en fin tur tross noe skodde på vei opp. Supert med basecamp ved foten av fjellet hvor det ble pølser og varm kaffe når gjengen kom ned igjen.

Dag 2: Klatring inne på Verket i Røros.

Opp mot 50 deltagere, hvor godt over halvparten av disse var barn kom innom veggen i verket for å prøve klatring hvor BCO la til rette med sikrere og utstyr. Røros klatreklubb stilte med vegg og ytterligere utstyr til alle store og små. Dette er et meget vellykka arrangement som styret anbefaler videreført.

Dag 3: Stisykling
5 deltakere møtte opp for stisykling på Høsenfjellet og Elvhøyda. Få, men godt fornøyde deltakere.

Dag 3: Klatring ute
Klatringen var egentlig planlagt på tirsdag, men ble kansellert pga. dårlig vær. En liten gjeng reiste likevel ut til Storstenen i Hådalen for å teste de nypussede rutene.

Dag 4: Aktivitetsdag ved Langtjønna

Det ble også i år gjennomført aktivitetsdag ved Langtjønna i Nørdalen, Os. Her ble det lagt til rette for aktiviteter som padling, vannlek, slakkline, highline og stisykling. Nytt for året var bruskassestabling. Det ble også gjennomført grilling og sosialt samvær. Godt oppmøte!

Dag 4 og 5: Våttkortkurs

Som tidligere år gjennomførte BaseCamp Os under aktivitetsuken også i fjor kurs i elvepadling. Ettersom vi nå i flere år har gjennomført grunnkurs innenfor elvepadling valgte vi i 2017 å kjøre sikkerhetskurs også. Sikkerhetskurs er det neste kurset på kursstigen til Norges Padleforbund innenfor elvepadling. Begge kursene ble gjennomført i samarbeid med Kayak Voss. Vi tror det er en betydelig gevinst å hente inn dyktige instruktører, både for kursenes kvalitet, men også for den videre motivasjonen og viljen til å fortsette med elvepadling for den enkelte deltaker. Kayak Voss leies da inn som instruktører, og tar ansvar for å sette opp et godt kursopplegg. BaseCamp Os stiller med hjelpeinstruktører.

Grunnkurset ble gjennomført 27. og 28. juli, med godt oppmøte. Første dag ble brukt til grunnleggende opplæring og ga deltakerne mulighet til å bli kjent og komfortable med kajakken. Dag 2 ble brukt til å anvende kunnskap fra dag 1 i ulike deler av elva. Alle deltakerne fikk både kjenne på mestringsfølelse, men også lære mye om elv og sikkerhet når man padler elvekajakk.

Dag 6 og 7: Sikkerhetskurs elv

Sikkerhetskurset ble gjennomført 29. og 30. juli, og består både av teori og praktisk øving. Flesteparten av deltakerne hadde gjennomført grunnkurs gjennom BaseCamp Os tidligere år. Kursets mål er og gi deltakerne en god innføring i elvas krefter, hvordan man identifiserer farer, hvordan man padler på en sikker måte og sist, men ikke minst, hvilke verktøy og metoder man kan bruke for å drive redning på elv. Både instruktøren fra Kayak Voss, BaseCamp Os sin hjelpeinstruktør var enig om at man hadde svært god måloppnåelse. Alle deltakerne virket også svært fornøyde.

Juleklatring på Røros

Denne aktiviteten var i hovedsak rettet mot unge og voksne som har prøvd klatring før. Rundt 20 barn og unge var innom i løpet av dagen. Det ble flere runder i veggen på alle med slitne underarmer for de fleste. Godt oppmøte av både utenbygds og besøkende til regionen i jula.

Isklatring i Skårhåmmårdalen

5. juledag arrangerte BCO isklatring i Lystfallet i Skårhåmmårdalen. Pga. størrelsen på fossen, temperatur og mengden utstyr tilgjengelig var det lagt opp til et intimt arrangement med få deltakere. Totalt møtte seks stk opp (fire klatrende) og spesielt imponerende var yngstemann på 8 år!

Styret i BaseCamp Os,

Jenny Øvergård Strupstad
Styreleder

Heine T. Sør-Reime
Økonomiansvarlig

Andreas Haukø
Styremedlem

Jens Anders Volden
Styremedlem   

Jon Olav Volden
Styremedlem

Elise Oshaug
Styremedlem   

Even Ligård
Styremedlem

Eirik Bækken
Daglig leder