Protokoll generalforsamling 2020


I kveld ble generalforsamling 2020 gjennomført. Les protokoll vedlagt.

Nytt styre:

Styreleder: Anders Horten
Daglig leder: Eirik Nyjordet Bækken
Økonomiansvarlig: Heine Trahaug Sør-Reime
Styremedlem: Andreas Rise Haukø
Styremedlem: Even Ligård
Styremedlem: Elise Oshaug
Styremedlem: Marit Østvang
Styremedlem: Magnus Løvik
Styremedlem: Vemund Horten
Os Ungdomsråd representant: Miriam Heidtmann