Årsberetning Basecamp Os 2019


Sammendrag

For aktivitetsperioden 01.01.2019 til 31.12.2019 har BaseCamp Os hatt 100 betalende medlemmer. Det er gjennomført 8 arrangement/tiltak i perioden. Resultatet for perioden er et «planlagt» underskudd på 55.493 kr og foreningen besitter en positiv egenkapital på 94.873 kr.

Styrets sammensetning

Styret har i perioden bestått av åtte medlemmer herunder styreleder, økonomiansvarlig, daglig leder og fem styremedlemmer. I tillegg har vi hatt med representant fra Os Ungdomsråd. Denne sammensetningen har fungert godt. Som tidligere år ser vi at arrangementer i stor grad koordineres og ledes av styret. Ønsket på sikt er at styret i større grad kan være en grunnstein for å skaffe midler, kurs og utdanning – mens aktiviteter blir selvdriftende av medlemsmassen. 

Medlemmer

BCO har i perioden hatt en nedgang i betalende medlemsmasse, fra 137stk betalende medlemmer i 2018, til 100stk i 2019 (familiemedlemskap regnes som 3 medlemmer). Antallet personer som følger siden til BaseCamp Os på Facebook er 1217, en oppgang på 47 personer fra 2018. Dette, sammen med et stort antall deltakere på arrangement som gjennomføres, tyder på at foreningen fremdeles har et potensiale for å utvide antall betalende medlemmer. Nedgangen i medlemmer skyldes nok at man ikke har brukt nok tid til innkreving av medlemsavgiften, for aktivitetsnivået ellers er stigende.

Økonomi

Som presentert på årsmøtet for 2018 så planla BCO med å gå i underskudd i 2019. Dette med grunnlag i en solid egenkapital og likviditet som tilsa at man kunne tillate seg å ikke søke om offentlig støtte i 2019. Resultatet for perioden er derfor et underskudd på 55.493 kr. Inntektene for perioden er på 14.996 kr og består i hovedsak av medlemskontingent, utstyrsutleie, grasrotandel fra Norsk Tipping og kursavgifter. På utgiftssiden er det aktivitetsuka som er den store utgiftsdriveren sammen med betaling av eksterne kursholdere. Avskrivninger på foreningens utstyr er også en betydelig utgift med påvirker ikke foreningens likviditet.

Foreningen har etter perioden en positiv egenkapital på 94.873 kr, hvorav 53.872 kr er bundet i utstyr foreningen disponerer og 41.000 kr er omløpsmidler. Foreningens inntekter som ikke er relatert til arrangement dekker fasteutgifter som nettside og forsikring, men er ikke nok til å opprettholde samme aktivitetsnivå uten å tære på foreningens likviditet. For 2020 har det derfor blitt søkt om støtte til arrangement og utstyr for å kunne opprettholde nåværende aktivitetsnivå, solide egenkapital og gode økonomi.

For detaljer se vedlagt balanse- og resultatrapport.

Utstyr

Det er i perioden ikke handlet inn noe utstyr til foreningen. Det er en jevn økning i mengde utstyr som blir lånt/leid ut til foreningens medlemmer noe som er gledelig og i tråd med foreningens formålsparagraf.

Aktiviteter

Snøiglo

Vinteren 2017-2018 satte BaseCamp Os opp en snøiglo på Gåstjønnåshytta i samarbeid med styret i Gåstjønnåshytta. Dette ble videreført i 2019. Flere benyttet seg av tilbudet om overnatting i igloen.

Aktivitetsdag på Gåstjønnåshytta

Tradisjonen tro arrangerte BCO aktivitetsdag på Gåstjønnåshytta mandag etter palmesøndag i påska. Det ble lagt opp til skilek med rebusløp, skihopp, humpe-dumpe-løype og bålkos. Opp mot 50 store og små var innom i løpet av dagen.

Klatrefelt

I forkant av aktivitetsuka 2019 ble klatrefeltet på Storstenen i Hådalen utvidet med en ny rute. I tillegg ble klatreruta som ble etablert på Harpa på Hagenjordet i Os sentrum i forbindelse med besøket fra sommertoget til NRK, utbedret og satt i stand etter slitasje i løpet av vinteren.

Aktivitetsuka 2019

Aktivitetsuka 2019 ble gjennomført i uke 30 (22.07.2019-28.07.2019). Som tidligere år ble det lagt opp til ulike aktiviteter hver dag. Uka ble preget av ymse vær og temperaturer, men likevel ble det høy deltakelse på samtlige aktiviteter. Spesielt positivt overraskende var det høye antallet som møtte opp på uteklatring.

Dag 1 – Fjelltur til Sålekinna

Uka åpner i kjent stil med fjelltur i nærområdet som dette året falt på Sålekinna. Det var meldt ok vær i forkant, men værgudene ville det annerledes. Det var tykk tåke på morgenen, så styret måtte ta en diskusjon om avlysning eller ikke. Vi endte opp med å gjennomføre turen. Turen startet fra gården Øversjøen og de fleste var på toppen innen 1,5-2 timer. Overraskende mange deltagere tok turen, og tallene fra 2018 ble slått kraftig.

Dag 2 – Klatring Ute i Hådalen og inne på verket kveldstid

Dag to av aktivitetsuka ble todelt i ute- og inneklatring. Uteklatringen ble utført på Storstenen i Hådalen på Røros som er etablert av BCO. Oppmøtet var over all forventning, selv med tett med knott. Ca. 30 stk møtte opp og fikk prøvd seg på klatring på et av få (eneste?) utendørs klatrefelt i området.

Inneklatring i klatreveggen på Verket i Røros ble gjennomført med litt mindre oppmøte enn vanlig. Rundt 30 personer deltok, i hovedsak barn og ungdom. Det vil høyst sannsynlig kun bli gjennomført uteklatring ti neste år med innendørsklatring som backup i tilfellet dårlig vær.

Dag 3 – Lagvis multisport

Denne dagen ble det introdusert en ny aktivitet – nemlig multisport! Det var 7 påmeldte lag i forkant. Aktiviteter som ble gjennomført; klatring Hagenjordet, kryssing av Glomma med diverse hjelpemidler, kunnskapstester, skiskyting, kreativitetskonkurranse (limerick) og test av hastigheten på fotballspark (ved hjelp av laser).

Multisportkonkurransen må kunne sies å være en suksess. Det er personellkrevende å ha så mange poster, så ønsket til neste år er å outsource enkelte aktiviteter.

Dag 4 – Aktivitetsdag Langtjønna

Det ble også i år gjennomført aktivitetsdag ved Langtjønna i Nørdalen, Os. Her ble det lagt til rette for aktiviteter som padling, vannlek, slakkline, highline, bruskasseklatring og stisykling. Det ble også gjennomført grilling (med leveranse fra Røroskjøtt) og sosialt samvær. Som alltid svært godt oppmøte med over 50 barn og unge!

Dag 5 – Elvepadling

Det var lagt opp til elvepadling på dag 5. Denne aktiviteten forutsetter grunnkurs elvepadling og et visst ferdighetsnivå som kartlegges i forkant. Hvilket elvestrekk som padles baseres på deltakernes ferdighetsnivå og vannstand. I år ble valget Erlia. Turen ble kalt «siste reis ned Erlia» (før kraftverket gjør sitt til at vannstanden blir for lav).

Dag 6&7 – Grunnkurs havkajakk

Grunnkurset ble gjennomført ved Åbborodden på Narbuvoll. MadGoats/Nordic Paddling stilte med utstyr og profesjonell instruktør. 10 storfornøyde deltagere kunne motta våttkort etter to dager i fantastisk vær på Narsjøen.

Juleklatring på Røros

Avlyst pga. for få påmeldte.

Styret i BaseCamp Os,

Anders Horten
Styreleder   

Heine T. Sør-Reime  
Økonomiansvarlig 

Marit Østvang
Styremedlem

Even Ligård
Styremedlem

Jon Olav Volden  
Styremedlem

Elise Oshaug
Styremedlem

Marit Østvang
Styremedlem

Eirik Bækken
Daglig leder

Miriam Heidtmann
Representant Os Ungdomsråd