Årsberetning BaseCamp Os 2016/2017


Sammendrag

For aktivitetsperioden høst 2016 til sommer 2017 har BaseCamp Os hatt 64 betalende medlemmer. Det er gjennomført ni arrangement i perioden. Resultatet for perioden er 3723 kr og foreningen besitter en positiv egenkapital på kr 93 449 kr.

Av aktiviteter er det gjennomført et bredt tilbud for medlemmene. Aktivitetsuka 2016 står som foreningens hovedarrangement med god oppslutning og et bredt spenn i type aktiviteter. Det er gjort innkjøp av lagringskonteiner, samt utstyr som kan leies av medlemmer til svært rimelige priser. Styret har på den administrative siden gjennomført sju styremøter. Det administrative arbeidet har hatt fokus på å videreutvikle: hjemmeside, spotbeskrivelser, økonomiske søknader, kontakt med andre lokalforeninger, samt å fronte foreningen i lokalt og på sosiale medier.

Styrets sammensetning

Styret har i perioden bestått av sju medlemmer med styreleder, økonomiansvarlig, daglig leder og fire styremedlemmer. Denne sammensetningen har fungert godt, men det er en utfordring å samle samtlige til styremøter i en ellers travel hverdag. Styret må i større grad legge til rette for å inkludere medlemsmassen i planlegging og gjennomføring av arrangementer og dugnader. Dette vil videre avlaste styret som pr nå bærer mye av belastningen for å gjennomføre blant annet aktivitetsuka.

Medlemmer

BCO har hatt noe tilvekst i medlemsmassen og passert 1000 likes på Facebooksiden. Hjemmesiden har gjennomsnittlig 250 besøk i måneden. Det arbeides fortløpende med å øke antall betalende medlemmer for foreningen. Muligheten for å betale med Vipps har bidratt i positiv retning hva gjelder antall betalende medlemmer.

Økonomi

BCO har i perioden mottatt tilslag på støtte på 100 000 kr fra Hedmark Fylkeskommune, og per dags dato fått utbetalt 46 000 kr av disse. Sammen med 4950 kr i medlemskontingent, deltageravgift, salg og andre inntekter har dette utgjort en samlet inntektspost på133 884 kr.
Av større investeringer er det kjøpt inn utstyr til leie for medlemmene i underkant av 40 000 kr. Av andre større utgifter er innkjøp av isklatreutstyr, kajakkurs, t-skjorteinnkjøp, samt materiell for å utvikle stisykling.
Foreningen sitter etter perioden med en positiv egenkapital på kr 93 449. Foreningen har opparbeidet seg en solid egenkapital og har god økonomi og styret vurderer dette til å være et godt økonomisk utgangspunkt for 2017/2018. Styret ønsker å fremheve at foreningen er sårbar for endringer i tilskuddene fra Hedmark Fylkeskommune da dette er foreningens hovedinntektskilde. Ved reduksjon eller bortfall av denne må aktivitetsnivå/ambisjonsnivå reduseres eller annen inntektskilde må fremskaffes.

Utstyr

Foreningen har investert i en del utstyr. Oversikten over hvilket utstyr foreningen leier ut finnes på hjemmesiden. Av større investeringer er 20ft konteiner, en slagdrill til etablering av klatreruter, 4 isøkser, 2 par stegjern, klatretak og utstyr til bolting kjøpt inn i perioden. Det arbeides med å promotere og gjøre kjent for medlemmene at foreningen besitter store mengder utstyr til utleie, dette er også et arbeid som må prioriteres i den kommende perioden.

Aktiviteter

Aktivitetsuka 2016

Dag 1: Tur til Sålekinna

Som første aktivitet i aktivitetsuka arrangerte vi fjelltur til Sålekinna. Vi starta fra Øversjødalen og gikk innover i fint turterreng. Etter to kilometer satte vi opp en basecamp for de som ikke ønsket å gå på toppen med ulike tilbud. Det var godt oppmøte fra både osinger og øvrige nordøsterdøler.

Dag 2: Klatring inne på Verket i Røros.

Dag to av aktivitetsuka arrangerte BCO klatring inne i Verket Røros. Det var først satt av tid til barneklatring, og åpent for alle noen timer senere. Det var meget godt oppmøte med over 50 deltagende barn og unge.

Dag 3: Buldring på Fossa og stisykling i Nørdalen

Tredje dag ble det laget BaseCamp ved Volda gård på Nøra. Det ble leid sykler av Dunder Adventures til bruk for medlemmene i området Nørdalen. Det var også lagt til rette for klatring og buldring på steinene ved Fossan. Det var ca 10 deltagende på stisyklinga, og mellom 15-20 på buldringa.

Dag 4: Aktivitetsdag ved Langtjønna

Det ble gjennomført aktivitetsdag ved Langtjønna i Nørdalen, Os. Det ble lagt til rette for aktiviteter som highline, slakline, stisykling, padling og vannlek på tjønna. Det ble gjennomført grilling og sosialt samvær utover dagen. Godt oppmøte tross dystre værutsikter som ikke slo til.

Dag 5: Downhill i Alvdal

Dag 5 av aktivitetsuka ble lagt til stisykkelløypene på Alvdal. Sykler ble leid av Dunder Adventures og BCO stilte med transport fra Os, samt shuttle. Det var fem deltagende.

Dag 6 og 7: Våttkortkurs

Det ble i samarbeid med Julian Stocker fra Kayak Voss arrangert våttkort over to dager i Glomma og Folla. 10 deltagere gjennomførte og bestod kurset.

Snøhotell

I samarbeid med Gåstjønnåshytta bygget BCO det første rommet på “Gåstjønnåshytta Snøhotell”. Tanken var at man selv skal kunne reise på snøhuletur med venner og/eller familie. Det å bygge en snøhule tar tid, men den jobben gjorde BCO utenfor Gåstjønnåshytta. Tilbudet var gratis, medlem eller ikke – BCO ønsket at så mange som mulig skulle få oppleve gleden ved å våkne opp i en lun snøhule. BCO er ikke kjent med hvor mange som benyttet tilbudet.

Planlagt kitekurs februar/mars 2017

BaseCamp Os hadde ambisjoner om å gjenta suksessen med kitekurset vi gjennomførte i 2016. Deltakerlisten var fulltegnet, men dessverre spilte ikke værgudene på lag i den oppsatte helgen. Tett program og opptatte helger i påfølgende uker for flere av de involverte, samt en gjentakende usikkerhet i forbindelse med værforhold gjorde det vanskelig å flette kurset inn på et gunstig tidspunkt. Vi vil se på mulighetene for å få til ett nytt kurs vinteren 2018.

Aktivitetsdag på Gåstjønnåshytta

For tredje året på rad arrangerte BCO aktivitetsdag på Gåstjønnåshytta mandag etter palmesøndag i påska. Det ble lagt opp til skilek med rebusløp, skihopp og humpe-dumpe-løype. For de litt større ble det avholdt et skismørekurs. Spesielt rebusløpene var populære, mens det på smørekurset hadde noe lavere deltagelse. Opp mot 80 store og små var innom i løpet av dagen.

Utvikling av sykkelstier i nærområdet Os

BCO har både ambisjoner om, og stor tro på å utvikle og videreføre potensialet som ligger i et nettverk av sykkelstier i Os og omegn. Arbeidet baserer seg på å identifisere egnede traseer, for så å utføre enkle utbedringer. I løpet av 2016 er det blitt utført dugnad på enkelte stier i Nørdalen som er ryddet for skog, i tillegg til at noen klopper er bygget over våte partier i løypen. Utover ovennevnte tiltak er det enkleste og definitivt mest artige utbedringstiltaket å sykle mye på stiene. Der har vi tatt dugnaden på alvor.

Klatretur Trondheim

I samarbeid med Røros Klatreklubb ble det planlagt klatretur til Hell og Trondheims-området andre helga i juni. Det var lav oppslutning om turen i forkant, men det ble besluttet å gjennomføre på tross av dette. På lørdagen måtte BCO dessverre sende ut avlysning av klatringen grunnet regnvær.

Utvikling av klatrefelt ved Hådalen/Røros og buldresteiner ved Fossan

I løpet av juni og juli 2017 har BCO startet etablering av et klatrefelt i Hådalen ved Røros. Dette er et av svært få områder som er utviklet for utendørsklatring i området. Det er etter godkjenning av grunneier satt opp fire toppankre på ferdigpussede ruter for bruk til topptauklatring. Feltet har store muligheter og det er plass til flere ruter. BCO samarbeider med Røros Klatreklubb for å utvikle feltet ytterligere, ved blant annet å sørge for tilgjengelige koster feltet fremover. Flere topptaufester kan boltes opp ved behov. SPOT-beskrivelse (klatrefører) vil bli publisert i etterkant av aktivitetsuka.

I tillegg er buldresteinene ved Fossan ferdigstilt med SPOT-beskrivelse på hjemmesiden. Disse steinene er også boltet for å gjøre de mer barnevennlige, men kan fint klatres uten tau.

Konteiner

BCO har i år gått til innkjøp av en 20ft konteiner. Hensikten med konteineren er trygg lagring av foreningens utstyr hele året, samt å få samle alt utstyret på en plass. Dette vil også forenkle muligheten for at medlemmer kan leie utstyr.
På dugnad har foreningen innredet konteineren med hyller for plassbesparende lagring av blant annet kajakk og klatreutstyr. BCO har inngått en leiekontrakt over tre år med Os kommune på næringsområdet på Nøra.

Utvikling av klatrevegg i forbindelse med Sommertogets ankomst til Os stasjon

I forbindelse med at NRK sitt «Sommertog» besøkte Os ble BCO forespurt av Os kommune om bidrag. Klatring på utescenen «Harpa» på Hagenjordet ble foreslått. BCO tok utfordringa og jobben med bolting av topptaufeste og skruingklatretak på scenen. I forbindelse med NRKs TV-sending ble en representant fra styret intervjuet, og vi fikk dermed god reklame av foreningen. I tillegg bidro to yngre medlemmer av BCO med promotering da de tilbrakte en hel time på toppen av Harpa mens de vinket til tog og helikopter. Foreningen hadde også satt opp flagg og banner på Harpa. BCO sin intensjon med dette arrangementet var promotering av foreningen på riksdekkende media, i tillegg til etablering av en «urban klatrevegg» mitt i Os sentrum.

 

Styret i BaseCamp Os,

 

Jenny Øvergård Strupstad            Jon Olav Volden                 Andreas Haukø
Styreleder                                      Økonomiansvarlig              Styremedlem

 

Jens Anders Volden                      Heine T. Sør-Reime           Elise Oshaug
Styremedlem                                 Styremedlem                      Styremedlem

 

Even Ligård                                   Eirik Bækken
Styremedlem                                Daglig leder