Innkalling til årsmøte


Styret i BaseCamp Os innkaller til generalforsamling onsdag 26.07.2017 kl 15.00 utendørs på Røros Alpinsenter Hummelfjell.


Til behandling foreligger:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av ordstyrer, referent, to protokollvitner og to medlemmer til tellekorps.
  3. Behandling av årsberetning og regnskap.
  4. Behandling av årsplan og budsjett.
  5. Valg av daglig leder/kontaktperson, økonomiansvarlig, styremedlem og to valgkomitemedlemmer.
  6. Endring av vedtekter.
  7. Behandling av innkomne saker.

Forslag til saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Forslag sendes til osbasecamp@gmail.com

Sakspapirer gjøres tilgjengelig senest en uke før årsmøtet, på anmodning. 

Medlemmer som kan tenke seg å gjøre en innsats i styret eller valgkomiteen, bes ta kontakt med valgkomiteen ved Kjersti Simensen på kjsimensen@hotmail.com eller Guro Øvergård Hansen på guro_hansen@hotmail.com.

 

For å være stemmeberettiget på generalforsamlingen må kontingent for 2017 være innbetalt.

Vel møtt!

For styret i BaseCamp Os,
styreleder Jenny Øvergård Strupstad.

 

Foreløpig årsberetning