Topptur til Hummelfjell (Gråhøgda)


Bilde fra endestasjonen til den gamle taubanen på toppen av Gråhøyda

Bilde fra endestasjonen til den gamle taubanen på toppen av Gråhøyda

Beskrivelse

Hummelfjell er den mest synlige toppen fra Os og Røros og har god utsikt. Selve toppområdet er preget av endel eldre bygningsmasse og en høy mast. Bygningsmassen var tidligere en militær installasjon og det gikk også en taubane opp til toppen for å forsyne basen.
Toppturen er lett og det er ingen bratte partier, men toppen er værutsatt og man må ta høyde for raske væromslag. Telemark/randonne er å anbefale, da toppen ofte er vindblåst og det er mye skavler. Fjellski/langrenn går også fint, men må da bruke lenger tid på nedturen.

Ankomst/anmarsj

 

Alternativ 1 – Fra Halvmilenget, opp Verjåfaret

Ruta fra parkering på Halvmilenget til Gråhøyda

Ruta fra parkering på Halvmilenget til Gråhøyda

Veibeskrivelse: Fra Os sentrum kjører man Rv. 30 nordover og tar av på Fv. 28 mot Drevsjø. Kjør så ca. 3,5 km og ta av brått til høyre når dalen flater ut. Her kjører man inn på Fjellveien. Vinterstid er denne brøytet til parkeringsplass ved Halvmilenget, ca. 1,1 km fra Fv. 28. I kartet parkeringen merket Vinterparkering – Verjåfaret. (Sent på sesongen kan man kjøre til skoggrensa der veien er sperret av bom, merket med Bom – Verjåfaret i kartet)

Rute: Fra parkeringa følger man veien til skoggrensa. Derifra tar man sikte på Verjåfaret, dalen under toppen og følger denne opp. Den siste biten går man rett mot masta på toppen.

Tidsbruk: 2-4 timer avhengig av forhold og form.

Avstand: 6,25 km

Høydemeter: 860m

Alternativ 2 – Fra Røros Alpintsenter Hummelfjell

Rute fra alpinanlegget til Gråhøyda

Veibeskrivelse: Et annet alternativ som er mye brukt er å starte på toppen av Røros Alpinsenter Hummelfjell. Man kan kjøre veien igjennom hyttefeltet til parkeringsplass nesten på toppen, merket Parkering – Hummelfjell i kartet. Alternativt kan man ta skiheisen opp og gå derifra. Denne ruta er også populær, spesielt på godværsdager i påska.

Rute: Uahengig av man tar heisen eller går fra parkeringa i hyttefeltet så går veien sør, sør-øst  i en rett linje mot Gråhøyda

Tidsbruk: 1,5-3 timer avhengig av forhold og form.

Avstand: 5,5 km

Høydemeter: 670m opp, 860 m ned (inkluderer nedfarten igjennom skitrekket)

Alternativ 3 – Fra Hodalen

Hummelfjellet - Hodalen

Rute fra Hodalen til Gråhøyda

Veibeskrivelse: Fra Os sentrum kjører man vest over på rv30 mot Tolga. På Tolga tar man av sørøst over på rv26 til Hodalen. Parker i området Hodalen kirke/Hodalen fjellstue, merket Parkering – Gråhøyda(Hodalen) i kartet.

Rute: Fra parkeringen er det en lengre innmarsj i flatt terreng, men det kjøres ofte skuterløype inn til Mosebua. Fra Mosebua tar man sikte på Mosebuhøgda og følger ryggen fra Mosebuhøgda opp mot Gråhøyda.

Tidsbruk: 3-6 timer avhengig av forhold og form.

Avstand: Ca 9km

Høydemeter: Ca 750m

Nedkjøring

 

Alternativ 1 – Verjåfaret

På våren kan det fortsatt ligge snø lenge i Verjåfaret. Det er ikke umulig at man kan kjøre på ski til slutten av mai her, da Verjåfaret ligger nokså nordvendt. Turen ned følger samme veg som anmarsjen opp Verjåfaret.

Knut Simensen i vårslush ned Verjåfaret i slutten av mai. Foto: J.O. Volden

F

Vanskelighetsgrad: Enkel / moderat, helningen er stortsett godt under 30%.

Faregrad: Liten. Se an skredforhold, men selve Verjåfaret er stortsett godt under 30% og derfor lite skredutsatt. Fjellområdet er ofte avblåst. Sjekk skredvarsel for omkringliggende områder, Rondane/Jotunheimen. De bør gi en indikasjon på generell skredfare i nedkjøringen.

Høydemeter: 860 m

Alternativ 2 – Elvhøgda

Snøforholdene er ofte litt dårligere her enn i Verjåfaret, men turen er veldig fin. Turen ned følger stortsett samme veg som anmarsjen opp fra Røros Alpintsenter Hummelfjell, men det kan være en opsjon å legge nedkjøringen til Skreddala.

Vanskelighetsgrad: Enkel / moderat, helningen er stortsett godt under 30%.

Faregrad: Liten. Se an skredforhold, men selve nedkjøringen over Elvhøyda er stortsett under 30% og derfor lite skredutsatt. Fjellområdet er ofte avblåst. Sjekk skredvarsel for omkringliggende områder, Rondane/Jotunheimen. De bør gi en indikasjon på generell skredfare i nedkjøringen.

Høydemeter: 670 m.

Alternativ 3 – Hodalen

Hummelfjell er generelt sett veldig slakt, men på siden ned mot Hodalen er det noe brattere og her er det mulig å finne noen fine flanker. Den bratteste kjøringen får man hvis man sklir fra Gråhøyda og sørvest til navnløs topp på kote 1458. Her kan man ta flanken rett ned mot Harrbekken. 300 flotte høydemeter ned her.

Vanskelighetsgrad: Moderat. 

Faregrad: Liten/Medium. Deler av nedkjøringen har helning over 30% og det har gått skred der i nyere tid. Sjekk skredvarsel for omkringliggende områder, Rondane/Jotunheimen. De bør gi en indikasjon på generell skredfare i området. Pga. bratthet bør man ha erfaring med å vurdere lokale skredforhold for å kunne bedømme den lokale skredfaren.

På vei ned fra Gråhøyda

På vei ned fra Gråhøgda mot Hodalen

Høydemeter: Ca 750 m.

Ressurser

Klikk her for video fra tidligere BCO arrangement der turen gikk opp fra alpintanlegget og ned via Verjåfaret.
De ulike startpunktene er merket i kartet.