Topptur til Rendalsølen


Beskrivelse

Søre Rendalssølen er den av toppene i Sølen-massivet som ligger lengst mot sør. Den er den tredje høyste i massivet. (1688 moh). På grunn av lave fjellområder rundt så har man utrolig god utsikt fra Rendalssølen. Toppen har en lang innmarsj både sommerstid og vintertid.

Enkleste adkomst vinterstid er fra Grøndalen i sør.
Søre Rendalssølen og Søteroa byr på fine flanker. Det er også ulike renneformasjoner i Sølenskaret mellom Søre og Midre Rendalsølen som kan kjøres. Midtre Rendalssølen kan også være et alternativ, men det er ofte veldig avblåst fra Sølenskaret og opp den første lia.
Midtre Rendalssølen (1755 moh) er imidlertid en mer markant topp enn Søre, da man har et markert toppunkt med et stup på 400 m på nordsida ned i Nordre Sølenholet, samt at det er den høyeste toppen av de tre Sølen-toppene. Det er i nyere tid også klatret endel ruter vinterstid på Rendalsølen. Dette er ikke mer omtalt her, da slike turer er meget krevende.
Som nevnt så er anmarsjen inn til foten av Sølen lang, og det kan være greit å gå hvis det er skareføre, da man sklir nesten helt tilbake til parkeringen fra toppen av Søre.
Toppene kan fint nås med fjellski, det er en fordel i det slakere terrenget.
I påska er det også vanlig å benytte langrennski inn til Sølenskaret og gå opp på Midre Sølen på beina herifra. Her bør man være obs på skareføre, da det er nokså bratt noen steder og fare for utglidning.

 

Ca. 1 km fra parkering i Grøndalen, mot Rendalssølen. Flat anmarsj i ca. 6 km i flott fjellterreng.

Ca. 1 km fra parkering i Grøndalen, mot Rendalssølen. Flat anmarsj i ca. 6 km i flott fjellterreng.

Ankomst/anmarsj 

Veibeskrivelse:

Fra Os sentrum kjører man Fv. 28 mot Drevsjø. Følg videre på Fv. 26 mot Drevsjø, og ta av etter Isterfossen på Fv 217. Kjør så 21,1 km og ta av mot Grøndalen. Her er det bomvei ( 50 kr). Følg veien rett frem i alle kryss til stor parkeringsplass ved Gravåsen.
Her kjøres skiløype i påska, muligens også tidligere på vinteren. Skiløypa følges igjennom skogen til vidda åpner seg. Her passerer man Sandbu og Sandtjønna. Sandbu er en åpen bu eid av Statskog med enkel standard.

Rute: Fra parkeringa ved Gravåsen følger man skiløype i retning Sølen. Denne går i bar/lauskog ca. 1 km før det åpner seg og man ser målet i front. Hvis man velger å gå til midtre så fortsetter man videre til Sølenskardet og følger merket sommersti til topps.

Vanskelighetsgrad: Enkel / moderat. Noen bratte parti. Vær obs for utglidning ved skare/isete forhold.

Tidsbruk: 4-7 timer.

Avstand: 8-9 km hver vei. Lang innmarsj

Nedkjøring

 

Alternativ 1 – Fra Søre Sølen

Midtre SølenVanskelighetsgrad: Enkel / moderat, helningen er stortsett godt under 30 grader.

Faregrad: Liten. Se an skredforhold, det finnes partier på fjellet med bratte helninger så man skal være obs på vindtransportert snø. Østerdalsfjellene er ofte avblåste, men under spesielleforhold så er mulighetene for skred absolutt tilstede. Sjekk skredvarsel for omkringliggende områder, Rondane/Jotunheimen. De bør gi en indikasjon på generell skredfare i nedkjøringen.

Høydemeter: 890 m
Ulike nedkjøringsalternativ fra Søre Sølen og Søteroa. NB: terrentet tilbake er utrolig likt, og på skareføre bør man merke seg hvor man kom ifra, slik at man ikke kjører feil på veien tilbake – da det kan bli en lang tur

Søre Rendalssølen sett fra Sølenskardet. Skiløper peker i retning Midre Sølen. Selve skikjøringen fra Søre gjøres fra toppen og ut mot venstre, bak det man ser i bildet.

Søre Rendalssølen sett fra Sølenskardet. Skiløper peker i retning Midre Sølen.
Selve skikjøringen fra Søre gjøres fra toppen og ut mot venstre, bak det man ser i bildet.


Alternativ 2 – Fra Midtre Sølen

Adkomst til midtre Sølen gjøres enklest via samme adkomst som til Søre, men fra Sølenskardet og opp den første bakken (følg sti i kart) under topp på 1682 moh er det ofte lite snø /avblåst og steinur. Kan være  aktuelt med skia på ryggen her.

nordre sølen2

Fra Toppen av midtre Sølen så har man flere store renner/dalsøkk mot sørøst.
Disse er ikke kjørt av Basecamp Os, men de er antakelig de beste nedkjøringene fra Midtre da det sannsynligvis samles snø i disse.
Det er også en bratt renne på nordsiden og ned i Nordre Sølenholet. Denne er ikke kjørt eller befart av Basecamp Os, så denne bør gås opp fra bunnen før den kjøres. Det er heller ikke kjent om renna er kjørt tidligere. 

De inntegnede rutene ned på sørøst siden bør vurderes ut fra skredforhold, da det fort kan samles endel snø i disse ved riktige vindretninger.
Man bør heller ikke kjøre for lang ned, da det blir en lang utmarsj tilbake til parkeringen.

Et alternativ er å ta med telt til f.eks. Sølenskardet og bruke litt tid på å utforske området.
De oppgitte forslagene er ikke utfyllende, og Sølenmassivet har muligheter for mange nedkjøringer som ikke er beskrevet. Hva som fungerer er vanskelig å si før man er der og ser an forholdene.

 

 

Fra toppen av Søre Sølen mot Midtre.