Protokoll generalforsamling 2024


Generalforsamling 2024 ble gjennomført digitalt. Les protokoll vedlagt.

I hovedtrekk ble Anders Horten gjenvalgt som styreleder for to år. Eirik Bækken ble gjenvalgt som daglig leder for to år. Heine Sør-Reime ble gjenvalgt som økonomiansvarlig for to år. Vemund Horten, Eirik Horten og Kasper Ramlo ble gjenvalgt som styremedlemmer for to år. I tillegg ble Eivind Horten og Anna Brynhildsvoll valgt inn i styret for to år.