Klatring i Feragen/Røragen


Røros klatreklubb har etablert dette feltet.

Ankomst

Veibeskrivelse: Fra Os sentrum kjører man til Røros på fv30. Etter Røros kjører man videre mot Brekken på fv31 . Etter 24 km tar man av til høyre ved Stensaas Reinsdyrslakteri. Etter 1 km på fv551 er det en parkeringslomme på høyre side. Denne nyttes til parkering. Parkeringen gir plass til en god del biler, men vis hensyn og ta minst mulig plass.

Parkering er merket i kartet som “Parkering Feragen”.

Aktiviteten

Anmarsj

Tidsbruk: 10min

Avstand: 500m

Fra parkeringen ser man klatrefeltet på venstre side. Fjellet har en antenne på toppen. Selve klatrefeltet er som vist på bildet.

Feltet

Grid (UTM): Må oppdateres
Må oppdateres!

Tegnforklaring

 – Bolta rute
 – Naturlig sikra rute
 – En stjernes rute
 – To stjernes rute
 – Tre stjernes rute

Ressurser

Parkering er merket i kartet som “Parkering Storstenen, Hådalen”.