Protoll generalforsamling 2023


Generalforsamling 2023 ble gjennomført digitalt via løsningen til OBOS for lag/foreninger. Les protokoll vedlagt.

I hovedtrekk ble Anders Horten gjenvalgt som styreleder for ett år. Even Ligård og Andreas Riise Haukø ble gjenvalgt som styremedlemmer for to år.

Daglig leder Eirik Bækken og økonomiansvarlig Heine Sør-Reime har fortsatt ett år igjen av sine perioder. Det gjelder også for følgende styremedlemmer: Vemund Horten, Magnus Løvik, Eirik Horten, Kasper Ramlo og Rina Finborud Resberg. Det er altså ganske mange som enten stiller til gjenvalg eller skal byttes ut på neste generalforsamling i 2024.

Vedtektene ble også vedtatt endret. Se vedlegg.