Stiløping (trailrunning) i området Galådalen-Setersjøen


Ankomst

Veibeskrivelse: Fra Os sentrum kjør i retning Tynset. Ta første høyre mot Os kirke etter man har krysset brua over Glomma. Følg veien inntil man kommer til kryss med skilting mot Røros, ta til høyre og fortsett på grus vei ca 6km inntil rett før man starter på bakkene ned mot Galåen. Her tar man til venstre inn på grus vei. Betal bompenger og fortsett inn til seter i enden av veien merket som “Startpunkt stiløping Galådalen” i kartet.

Aktiviteten

Vanskelighetsgrad: Lett/middels. Noe utfordrene å finne sti til tider, samt total mangel på sti ned mot Setersjøen.

Faregrad: Liten.

Tidsbruk: 2-3t (avhengig av tempo)

Avstand: ca 19 km dersom man avslutter på parkeringen på Østvangen.

Høydemeter: 230m opp, 210m ned

Beskrivelse

Turen beskrevet med track starter på Øvergårdssetra i Galådalen, går via lett gjengrodd sti til den treffer veinettet på øst sida av Galåa, før den fortsetter inn mot Løvenskiold hytta ved Revsjøåsen via fine grusveier og traktorvei. Fra Løvenskiold hytta løper man tilnærmet rett sør via traktorvei, stier og myrer til man treffer grusveien på vest sida av Setersjøen. Følger grusvei ned til parkeringa på Østvangen. Området har store mengder grusveier, traktorveier og stier perfekt for lengre løpeturer. Tracket beskriver bare en av mange muligheter i området og fortsetter på vei tilbake til Os etter parkeringen på Østvangen. Denne biten er ikke tatt med i beregning av avstand og høydemeter.

Terrengløping Galådalen-SetersjøenTerrengløping Galådalen-Setersjøen høydeprofil

Ressurser

I kartet  er punktet hvor turen startet fra merket som “Startpunkt stiløping Galådalen”.
I tillegg til kart over kan man også ta en kikk på GPS track i GPX format. GPX fil kan åpnes via for eksempel http://gpxviewer.1bestlink.net/.