Basecamp Os vil også i år arrangere aktivitetsuke. Som tidligere år arrangeres dette den siste uken i juli (uke30). Uken består av et variert program, med aktiviteter for alle. Meld dere på! Sjekk facebooksiden vår “Basecamp Os” for enda mer detaljer. Dag 1 kl. 11-15 (mandag 22. juli): I samarbeid […]

Aktivitetsuka 2024Generalforsamling 2024 ble gjennomført digitalt. Les protokoll vedlagt. I hovedtrekk ble Anders Horten gjenvalgt som styreleder for to år. Eirik Bækken ble gjenvalgt som daglig leder for to år. Heine Sør-Reime ble gjenvalgt som økonomiansvarlig for to år. Vemund Horten, Eirik Horten og Kasper Ramlo ble gjenvalgt som styremedlemmer for […]

Protokoll generalforsamling 2024


Sammendrag For aktivitetsperioden 01.01.2023 til 31.12.2023 har BaseCamp Os hatt 82 betalende medlemmer. Resultatet for perioden er et overskudd på 7.705 kr og foreningen besitter en positiv egenkapital på 127.053 kr. Styrets sammensetning Styret har i perioden bestått av ti medlemmer herunder styreleder, økonomiansvarlig, daglig leder og syv styremedlemmer. Denne […]

Årsberetning Basecamp Os 2023


Røros klatreklubb har etablert dette feltet. Ankomst Veibeskrivelse: Fra Os sentrum kjører man til Røros på fv30. Etter Røros kjører man videre mot Brekken på fv31 . Etter 24 km tar man av til høyre ved Stensaas Reinsdyrslakteri. Etter 1 km på fv551 er det en parkeringslomme på høyre side. Denne […]

Klatring i Feragen/RøragenStyret i BaseCamp Os innkaller til generalforsamling. Avstemning vil gjennomføres digitalt gjennom løsningen «Bård». Betalende medlemmer vil få invitasjon. Avstemning vil starte 07.05.2024 klokken 1600, og avsluttes 12.05.2024 klokken 1600. Til behandling foreligger: Forslag til saker som ønskes behandlet av årsmøtet må sendes til post@basecampos.no før avstemning starter. Sakspapirer gjøres […]

Innkalling til generalforsamling 2024


Generalforsamling 2023 ble gjennomført digitalt via løsningen til OBOS for lag/foreninger. Les protokoll vedlagt. I hovedtrekk ble Anders Horten gjenvalgt som styreleder for ett år. Even Ligård og Andreas Riise Haukø ble gjenvalgt som styremedlemmer for to år. Daglig leder Eirik Bækken og økonomiansvarlig Heine Sør-Reime har fortsatt ett år […]

Protokoll generalforsamling 2023


Basecamp Os vil også i år arrangere aktivitetsuke. Som tidligere år arrangeres dette den siste uken i juli. Uken består av et variert program, med aktiviteter for alle. Meld dere på! Sjekk facebooksiden vår “Basecamp Os” for enda mer detaljer. Dag 1 (mandag 24. juli): I samarbeid med Urørt Ski […]

Aktivitetsuka 2023Sammendrag For aktivitetsperioden 01.01.2022 til 31.12.2022 har BaseCamp Os hatt 96 betalende medlemmer. Resultatet for perioden er et overskudd på 1.071 kr og foreningen besitter en positiv egenkapital på 119.348 kr. Styrets sammensetning Styret har i perioden bestått av ti medlemmer herunder styreleder, økonomiansvarlig, daglig leder og syv styremedlemmer. Denne […]

Årsberetning Basecamp Os 2022


Basecamp Os vil også i år arrangere aktivitetsuke. I år blir aktivitetsuka i uke 30. Uken består av et variert program, med aktiviteter for alle. Meld dere på! Dag 1 (mandag 25. juli): Vi starter opp aktivitetsuka med multisportkonkurranse. Vi garanterer en artig dag for alle. Det vi allerede kan […]

Aktivitetsuka 2022


Vi lykkes med det vi ønsket oss i år, nemlig å skape en trygg og artig konkurranse for alle deltakerne, uavhengig av alder og nivå. Neste år skal vi arrangere en minst like bra konkurranse for deltakerne, men vi skal også prøve å løfte opplevelsen litt for tilskuerne. Eirik Bækken […]

Nøra Open 2022Sammendrag For aktivitetsperioden 01.01.2021 til 31.12.2021 har BaseCamp Os hatt 90 betalende medlemmer. Årene 2020 og 2021 har vært litt annerledes enn andre år pga. COVID-19. I 2021 ble det gjennomført kun 5 aktiviteter (i 2020 ble det gjennomført 7). Resultatet for perioden er et underskudd på 6.577 kr og […]

Årsberetning Basecamp Os 2021