Generalforsamling 2020


Generalforsamlingen skulle egentlig gå parallelt med aktivitetsdag på Gåstjønnåshytta. På grunn av omstendighetene rundt COVID-19, har vi besluttet å avlyse aktivitetsdagen. Vi ønsker likevel å få gjennomført generalforsamling.

Generalforsamlingen vil foregå søndag 12. april kl. 1800. Dette vil gjennomføres digitalt.

Ved deltakelse på PC, bruk denne linken;
https://bco.whereby.com/generalforsamling

Ved deltakelse på mobil, skriv inn linken over i nettleseren på mobilen, da slipper man å lage bruker. Hvis dere ønsker å bruke app, må dere lage bruker.

PS:
Sett mikrofon til “muted”. Still spørsmål via chat, for å unngå at alle prater i munnen på hverandre.

Innkalling: