Årsberetning BaseCamp Os 2015/2016


Sammendrag

For aktivitetsperioden høst 2015 til sommer 2016 har BaseCamp Os hatt 74 betalende medlemmer. Det er blitt gjennomført elleve arrangement i perioden. Resultatet for perioden er 58 261 kr og foreningen besitter en positiv egenkapital på kr 89 726 kr.

Av aktiviteter er det gjennomført et bredt tilbud for medlemmene. Aktivitetsuka 2015 står som foreningens hovedarrangement med god oppslutning og et bredt spenn i type aktiviteter. Det er gjort innkjøp av flere typer utstyr som kan leies av foreningens medlemmer til svært rimelige priser. Styret har på den administrative siden gjennomført sju styremøter. Det administrative arbeidet  har hatt fokus på å  etablere; generiske risikomatriser, hjemmeside, spotbeskrivelser, økonomiske søknader, kontakt med andre lokalforeninger og å fronte foreningen i lokale og på sosiale medier.

Styrets sammensetning

Styret har i perioden bestått av seks medlemmer med styreleder, økonomiansvarlig, daglig leder og tre styremedlemmer. Denne sammensteningen har fungert godt, men styret ser et klart behov for å kunne spille på flere medlemmer hva gjelder aktivitetsarrangementer. Løsningen med en egen aktivitetskommité har ikke fungert tilfredsstillende, og styret vil fremme for generalforsamlingen en utvidelse av styret fremfor en videreføring av aktivitetskommiteen.

Medlemmer

BCO har hatt noe tilvekst i medlemsmassen, men størst har tilveksten vært på “likes” på facebooksiden. Foreningen er nå oppe i 1000 likes på siden, samt at hjemmesiden har gjennomsnittlig 250 besøk i måneden. Det arbeides fortløpende med å øke antallet betalende medlemmer for foreningen.

Økonomi

BCO har i perioden mottatt 126 061 kr i økonomisk støtte. Sammen med 23 021 kr i medlemskontingent, deltageravgift, salg og andre inntekter har dette utgjort en samlet inntektspost på 149 081 kr.
Av større investeringer er det kjøpt inn utstyr til leie for medlemmene i underkant av 40 000kr. Av andre større utgifter er kostnader til arrangementer på nærmere 50 000kr..
Foreningen sitter etter perioden med en positiv egenkapital på kr 89 726 og styret vurderer dette til å være et godt økonomisk utgangspunkt for 2016/2017.

Utstyr

Foreningen har investert i større mengder utstyr. Oversikten og hvilket utstyr foreningen leier ut finnes på hjemmesiden og i dokumentet “Foreningens utstyr til utleie”. Av større investeringer er et stk Hellsport Varanger Dometelt, 5 stk skredpakker med søker,stang og spade, og to stk crash pads til klatring kjøpt inn i perioden. Det arbeides med å promotere og gjøre kjent for medlemmene at foreningen besitter store mengder utstyr til utleie, dette er også et arbeid som må prioriteres i den kommende perioden.

Aktiviteter

Aktivitetsuka 2015

Dag 1: Tur til Forollhogna

Som første aktivitet i aktivitetsuka arrangerte vi fjelltur til Forollhogna. Vi starta fra Såttåhaugen innerst i Vangrøftdalen i Dalsbygda og gikk innover i relativt flatt terreng inntil bestigningen av selve Forollhogna. På flata lagde vi en basecamp for de som ikke ønsket å gå på toppen med ulike tilbud. Det var godt oppmøte fra både osinger og øvrige nordøsterdøler.

Dag 2:Klatring inne på Verket i Røros.

Dag 2 av aktivitetsuka var klatring i veggen inne i verket på Røros. Det var først satt av tid til barneklatring, og åpent for alle noen timer senere. Det ble gjennomført Speedclimbingkonkurranse med fine premier. Det var meget godt oppmøte.

Dag 3: Aktivitetsdag ved Langtjøna

Det ble gjennomført aktivitetsdag ved Langtjønna i Nørdalen, Os. Det ble lagt til rette for aktiviteter som highline, slakline, stisykling og padling på tjønna. Det ble gjennomført grilling og sosialt samvær utover dagen.

Dag 4: Downhill i Hummelfjell

Dag 4 av aktivitetsuka ble lagt til Røros alpinsenter Hummelfjell i Os med ny Downhill/stisykkelløype. Dunder Adventures og Tolga Sykkelmekka leide ut sykler. Godt oppmøte av den yngre garde. Etter testing ble dessverre det aktuelle området funnet uegnet for testing av hanggliding.

Dag 5: Aktivitetsdag på Bækken gård

Dag 5 av aktivitetsuka ble arrangert på Bækken gård i Os. Her ble det lagt til rette for å gå på slakkline, klatre, spille krokkert og kubb,samt teste kitene. Godt oppmøte.

Dag 6 og 7: Våttkortkurs i Glomma

Det ble i samarbeid med Julian Stocker fra Kayak Voss arrangert våttkort over to dager i Glomma. 13 antall deltagere gjennomførte og bestod kurset. Meget god stemning, ingen var misfornøyd med at været endelig var bra!

Rulletrening i Oshallen

Etter sommerens grunnkurs i kajakk arrangerte BCO rulletrening i svømmebassenget i Oshallen i desember 2016. Basecamp Os stilte med kajakker og utstyr. Det var godt oppmøte på begge gjennomføringene.

Orienteringstur med foredrag

BaseCamp Os arrangerte fottur med overnatting i området rundt Gåstjønnåshytta. Det ble kjørt leksjon på kart og kompass med påfølgende praksis. Det hele ble avsluttet med foredrag av Ronny fra Snåsagutan som i vår satte verdensrekord under kryssing av Grønland på tvers. Det var lavt oppmøte på arrangementet noe som førte til at overnatting ute ble kuttet.

Kitekurs på Storwartz Røros

26.-28. februar 2016 arrangerte BaseCamp Os i samarbeid med Lars Erik Amundsen et introduksjonskurs til kiting for medlemmer av BCO på Storwartz kitearena. Dette viste seg å være et svært populært kurs som ble fulltegna dagen etter annonsering med 10 plasser. Ved fremtidige kurs av denne typen er det styrets anbefaling å kvottere inn yngre deltakere med lokal tilknytning.

Aktivitetsdag på Gåstjønnåshytta

I år som i fjor arrangerte BaseCamp Os (BCO) aktivitetsdag på Gåstjønnåshytta mandag etter palmesøndag i påska 2016. Det ble lagt opp til skilek og DNT ung Nord-Østerdal stilte med aktivitetsløype for de minste. Årets tema var “hva har man med i sekken, og hvorfor” og “hva gjør man hvis uhellet er ute, eller man kommer ut for dårlig vær”. Styret i BCO gjennomført et foredrag med gjennomgang av førstehjelpsutstyr og innhold i sekken ved ulike type turer, samt demonstrasjon av ulike nødbivuakker. Det var bra oppmøte fra barnefamilier på aktivitetene, men noe lavere deltagelse på foredraget inne på hytta.

Styret i BaceCamp Os,

 

Jenny Øvergård Strupstad            Jon Olav Volden             Andreas Hakø
Styreleder                                       Økonomiansvarlig          Styremedlem

 

Jens Anders Volden                      Heine T. Sør-Reime       Eirik Bækken
Styremedlem                                 Styremedlem                  Daglig leder

 

1

2

3